Organisatie

Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom

Naam

Grasboom Veenendaal

Rechtsvorm

Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal
KvK nr: 50263560

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (Wmo)
Zelfstandig wonen
Zorgappartementen in appartementencomplex.

Zorgvorm

Individuele begeleiding op afspraak en collectieve begeleiding
Begeleiding op afroep
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Veenendaal

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Wonen en Zorg
Commissie Financiƫn

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Welzijn, Financiƫn, PR & communicatie, Wmo / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten
Ondersteuning, cursussen en voorlichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Movisie en PerSaldo

Woningstichting

Patrimonium woonservice

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal

Geselecteerd Zorgleverancier

WoondroomZorg B.V. (KvK. 30226141)

Financiering van de Zorg

Wmo: Gemeente Veenendaal, beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)